NASZE GRZECHY GŁÓWNE

Koncert Jubileuszowy z okazji 40 – lecia Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej – FAMA wyreżyserowany przez Mistrza Jana i zaprezentowany 23 lipca 2005 roku. Jego scenariusz przywoływał na deski świnoujskiego Amfiteatru najciekawsze i najbarwniejsze famowskie postacie minionych 40 lat. Koncert był próbą pokazania wątków, które łączyły famowiczów sprzed lat czterdziestu z tymi dziś. Wątek historyczny zawierał się w symbolicznym "nieaktywnym" udziale gwiazd (materiały archiwalne na telebimie, piosenki sprzed lat we współczesnych wykonaniach). Poczucie wolności, lojalność, przyjaźń, marzycielstwo, uczciwość, prawość, ufność, to prawdopodobnie nasze grzechy wspólne. I o tym był ten koncert.

źródło:    www.e-swinoujscie.pl

Projekt graficzny i kodowanie - © J & J 2007 - 2023   /   Zdjęcie Jana Wołka - © Mariusz Szacho