Międzynarodowy plener malarski - Zelwa

Począwszy od 2000 roku, corocznie w czerwcu w Ośrodku Wędkarskim nad jeziorem Zelwa odbywa się Międzynarodowy Plener Malarski Zelwa. Główną ideą, objętej patronatem Starosty Sejneńskiego tej plenerowej imprezy jest integracja środowisk kulturotwórczych krajów graniczących z Polską. Dlatego oprócz artystów polskich do udziału w plenerach zapraszani są twórcy pochodzący z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Plenery zelwiańskie, w opinii organizatorów, poprzez umacnianie wzajemnej współpracy oraz budowanie pozytywnych relacji między artystami z Polski oraz z krajów sąsiedzkich pomagają w wypełnieniu kulturowej luki, narastającej pomiędzy Polską a narodami zza wschodniej granicy w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci. Nieprzypadkowo plenery Zelwa są realizowane na Ziemi Sejneńskiej, która jako teren pogranicza jest miejscem przenikania kultur i religii narodów sąsiadujących z naszym krajem.

Nasz Mistrz jest częstym gościem zelwiańskich spotkań artystów malarzy. Tradycyjnie już spotkanie te kończy uroczysty wernisaż prac, które wystawiane są również w okresie późniejszym na okolicznościowych wystawach poplenerowych.źródło:   www.artinfo.pl
Projekt graficzny i kodowanie - © J & J 2007 - 2022   /   Zdjęcie Jana Wołka - © Mariusz Szacho