Plener zimowy w Szczyrku

Jerzy Duda-Gracz

Rokrocznie, na przełomie marca i kwietnia, odbywa się w Szczyrku zimowy Plener Malarski Sztuki Figuratywnej im. Jerzego Dudy-Gracza, organizowany przez Beskidzką Galerię Sztuki. Komisarzem pleneru jest tradycyjnie Andrzej Kacperek, a biorą w tej imprezie udział czołowi artyści polskiego malarstwa, z których wielu było przyjaciółmi i uczniami Jerzego Dudy – Gracza, jak i goście z zagranicy.

W bieżącym roku udział w 9. już Plenerze wzięło 18 znanych artystów, wśród których znaleźli się Barbara Frankiewicz, Grażyna Lubaszka, Halina Nowicka, Małgorzata Maćkowiak, Magda Rajska-Armata, Joanna Sierko-Filipowska, Małgorzata Kacperek, Katarzyna Szydłowska, Stanisław Chomiczewski, Tomek Klimczyk, Przemysław Lasak, Krzysztof Pasztuła, Daniel Pielucha, Czesław Romanowski, Piotra Pilawa, Leszek Żegalski i oczywiście Jan Wołek, który już na stałe wpisał tą imprezę do swojego terminarza wydarzeń artystycznych.

Plenerowi towarzyszyła wystawa "O kobiecie...", na której artyści Pleneru przedstawili swoje wyobrażenia kobiet. Uroczysty pokaz wystawy w Beskidzkiej Galerii Sztuki odbył się 12 kwietnia 2008 roku, a sama wystawa zakończyła się 27 kwietnia 2008 roku. Na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku można było również oglądać wystawę poplenerową, prezentowaną podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Na zdjęciu portret Jerzego Dudy-Gracza autorstwa Daniela Pieluchy.



źródło:    www.szczyrk.pl
Projekt graficzny i kodowanie - © J & J 2007 - 2022   /   Zdjęcie Jana Wołka - © Mariusz Szacho