Pojezierze Gostynińskie

„Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”– to organizowana cyklicznie od 2002 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego impreza plenerowa, na której funkcję komisarza Pleneru nieomal od początku, bo od 2003 roku pełni niezmiennie Jan Wołek.

Główną ideą imprezy jest łączenie poprzez wspólną pracę i wymianę doświadczeń artystów profesjonalnych pochodzących z kraju i zagranicy oraz ich współpracę i udzielanie praktycznych wskazówek uzdolnionej plastycznie młodzieży z terenu trzynastu gmin należących do Stowarzyszenia oraz młodzieży z zagranicy. Inspiracją dla tej imprezy był zorganizowany w 1999 roku „Integracyjny Plener Artystyczny Łąck ‘99”. Uczestniczyli w nim dorośli artyści z kraju i zagranicy. W 2002 r. narodził się pomysł, aby dołączyła do nich młodzież mieszkająca w gminach należących do Stowarzyszenia oraz młodzież z zagranicy.

Od tego czasu plener i warsztaty funkcjonują właśnie według tej idei. W trakcie - odbywającego się z reguły w lipcu w Łącku i Lucieniu - dwutygodniowego pleneru, profesjonalni artyści zajmują się nie tylko własną twórczością artystyczną, ale również prowadzą wykłady dla młodzieży na temat sztuki, dokonują korekty prac młodych twórców, a także aktywnie uczestniczą w pracach młodzieży w plenerze w formie konsultacji i bezpośredniego udziału m.in. w organizowanych happeningach i innych wydarzeniach artystycznych.

W imprezie corocznie udział bierze czołówka polskich artystów malarzy, a wśród nich m. in. Maria Anto, Alojzy Balcerzak, Piotr Bogusławski, Henryk Cześnik, Tomasz Dominik, Edward Dwurnik, Jerzy Gnatowski, Andrzej Heidrich, Andrzej Kacperek, Paweł Lasik, Janusz Lewandowski, Sabina Lonty, Franciszek Maśluszczak, Grzegorz Moryciński, Rafał Olbiński, Ryszard Patzer, Barbara Pszczółkowska-Kasten, Tadeusz Sobkowiak, Franciszek Starowieyski, Piotr Turek, Maria Wojnarowska, Olga Wolniak, a także szereg artystów z zagranicy.

Każdego roku, na zakończenie pleneru odbywa się uroczysty wernisaż prac artystów z udziałem zaproszonych gości. Prace artystów powstałe podczas pleneru są prezentowane również na wystawach poplenerowych m. in. w Płocku i Warszawie, a także w wydawanych z tej okazji katalogach.

Uroczysta wystawa poplenerowa tegorocznego, już 7. Międzynarodowego Integracyjnego Pleneru Artystycznego połączonego z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej odbyła się 13 lipca 2008 roku.źródło i szczegółowe informacje:    www.pojezierzegostyninskie.pl     i     www.gazeta.pl
Projekt graficzny i kodowanie - © J & J 2007 - 2022   /   Zdjęcie Jana Wołka - © Mariusz Szacho