Lora Szafran - Śpiewnik Nahornego

Lora SZAFRAN - Śpiewnik Nahornego

CD Confiteor 2003

1.   Jej portret (W. Nahorny - J. Kofta)
2.   Nie snem mi byłeś (W. Nahorny - A. Borowa)
3.   To nieprawda (W. Nahorny - A. Poniedzielski)
4.   Pytam zimowych gwiazd (W. Nahorny - A. Osiecka)
5.   Księżyc nad Kościeliskiem (W. Nahorny - W. Młynarski)
6.   Nadchodzi chłód (W. Nahorny - B. Loebl)
7.   Czas rozpalić piec (W. Nahorny - J. Wołek)
8.   Bliskość ciszy (W. Nahorny - J. Kofta)
9.   Myślałam, że ciebie już nie ma (W. Nahorny - B. Loebl)
10. Jeszcze jedna rozmowa (W. Nahorny - J. Has)
11. Popłynę łódką (W. Nahorny - J. Kofta)
12. Tajne przez poufne (W. Nahorny - J. Wołek)
Projekt graficzny i kodowanie - © J & J 2007 - 2017   /   Zdjęcie Jana Wołka - © Mariusz Szacho