Cygaro dla potrzeb filmu

CYGARO DLA POTRZEB FILMU

OTO "Kalambur", Wrocław 1983

Druga chronologicznie książka Jana Wołka to opowieść o samym sobie napisana w formie eseju i przeplatana tekstami piosenek. Całość ilustrowana wspaniałymi rysunkami Mistrza! We wstępie do książki Wydawca napisał:

"Oto oddajemy do rąk czytelników kolejny, 8 zeszyt cyklu 'Bibuły Młodych Twórców'. Tym razem jest to opowieść Jana Wołka - poety, kompozytora i piosenkarza w jednej osobie. Opowieść, w której autor pisze o sobie, o swojej twórczości, swoich przyjaźniach, zamiłowaniach, niechęciach i uprzedzeniach - bo tak właśnie, Jasiu, trzeba to nazwać. Można powiedzieć, że książka ta zrodziła się mimowolnie, a nawet przez przypadek. Zamówiliśmy mianowicie u naszego przyjaciela poety-pieśniarza tomik do naszego nowego cyklu nazwanego właśnie "Poeta - pieśniarz". Tomik składający się z wyboru własnych, osobiście śpiewanych przed publicznością utworów oraz eseju będącego autoprezentacją siebie jako człowieka i jako twórcy. Określiliśmy charakter oraz objętość publikacji, przynaglaliśmy autora i otrzymaliśmy to, co dokładnie zburzyło schemat wcześniejszych ustaleń, a zarazem stanowiło ciekawą i zwartą całość, autorski dokument jednego z najciekawszych zjawisk twórczych w obrębie młodej kultury, jakim bezsprzecznie jest działalność Jana Wołka. [...]
Od ponad 10 lat w sposób nie tyle systematyczny - bo nie o systematyczność tu idzie - ile wierny zajmuje się przekazywaniem nam, publiczności, swoich przemyśleń i odczuć o swoim, o ludzkim życiu..."

Książka to rewelacyjna. Koniecznie przeszukajcie biblioteki i antykwariaty!

Projekt graficzny i kodowanie - © J & J 2007 - 2022   /   Zdjęcie Jana Wołka - © Mariusz Szacho